ISO 9001:2008 certifieradeISO 14001:2004 certifierade

Våra certifieringar

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på åtta principer. Uppfyller organisationen klicka här alla krav kan den bli certifierad.

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier.